واژه شناسی

واژه شناسی

 • آسیب‌پذیری معیشت: آسيب‏پذيري معیشت موضوع مهمي است كه در آن دارايي‏هاي معيشتي به طور نامساعدي تحت تأثير قرار مي‏گيرند.
 • آسيب‏پذيري: حساسيت يك سيستم كه با قرار گرفتن در معرض تغييرات زيست محيطي و اجتماعي به دليل فقدان ظرفيت براي سازگاری آسيب مي‏بيند
 • تاب‌آوری: توانايي سازگاري‏ سيستم‏ها در برابر تغييرات، بدون فروپاشي در زمان سوانح
 • حساسیت: ویژگی‌های درونی گونه‌ها و یا سیستم و درجه‌ای است که گونه یا سیستم بر اساس آن تحت تاثیر میزان آسیب‌پذیری قرار می‌گیرد.
 • در معرض خطر بودن: فشارهاي ناشي از تغيير در دفعات، ماهيت، شدت، مدت و ناحيه تغييرات استرس‏ها
 • راهبردهای معيشتي: به تركيبی از فعاليت‏ها و انتخاب‏هايي كه مردم براي رسيدن به آرزوهاي خود، در چارچوب دارايي، آسيب‌پذيري و سيستمي كه در آن زندگي مي‏كنند اشاره مي‏كند
 • سرمایه انسانی: سرمایه انسانی شامل مهارت‏ها، دانش، توانايي، كار و سلامتي، كه مردم را براي تعقيب استراتژي‏هاي معيشتي متفاوت و دستيابي به اهداف معيشتي‏شان قادر مي‏سازد. دانش و مهارت كشاورزي،‌ بازده اقتصادی نیروی کار و تراکم نیروی کار ‌ از جمله مهمترين سرمایه‌های انسانی مي‌باشند.
 • سرمايه اجتماعي: سرمایه اجتماعی يك ذخيره اجتماعي كه مردم را در تعقيب منافع معيشتي‏شان ياري مي‏رساند و شامل اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، عضويت درگروه‌ها، توانمندی سیاسی و جامعه‌پذیری است.
 • سرمايه اقتصادي: سرمايه اقتصادي به عنوان ساختار اساسي، كالاي توليدي، منابع مالي كه مردم براي دستيابي به اهداف معيشتي‏شان به كار مي‏برند.
 • سرمايه فيزيكي: شامل زیر ساخت‌های بهداشتی- درمانی، اقتصادی-حمایتی، عمرانی و آموزشی-فرهنگی كه بيشتر به زیرساخت‌های تضمین سلامت و بهداشت مواد غذایی و اعضای خانوار اشاره دارد.
 • سرمايه مالي: مربوط به کمک‌ها و حمایت‌های مالی مانند وجود بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های اعتباری خرد در منطقه و سازوکارهای دسترسی به وام و کمک‌های مالی را شامل می‌شود
 • سرمايه طبیعی: زمین، آب و منابع بیولوژیکی مانند تالاب‌ها، چراگاه‌ها و جنگل‌ها به عنوان مهمترین منابع یا سرمایه‌های طبیعی قلمداد می‌شوند.
 • سرمايه نهادي: به عنوان فراهم كننده‏اي براي دسترسي مردم به بازارها، سهيم شدن در منافع و دسترسي و مشاركت در فرايند سياست‏گذاري در حدي كه رضايت مردم درگير در تصميم‏گيري‏ها را براي دسترسي به نتايج معيشتي بهتر منعكس كند.
 • ظرفیت سازگاری: توانایی گونه‌ها یا سیستم برای اصلاح و مقابله با اثرات ناشی از تهدیدات
 • معیشت پایدار: معيشتی كه بتواند با فشارها و شوك‏ها سازگار شود و بهبود يابد، قابليت‏ها و دارايي‏هاي خود را تقويت يا حفظ كند،
 • معيشت: شامل قابليت‏ها، دارايي‏ها (انبارها، منابع، و حق دسترسي به منابع) و فعاليت‏ها (شغل) لازم براي گذران معاش زندگي و يك فرايند پوياست كه در مقابل عوامل استرس‏زاي داخلي و خارجي انطباق و تغيير مي‏يابد
 • مولفه‏هاي معيشت: شامل‏ سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي، سرمايه محيطي، سرمايه نهادي، سرمايه اقتصادي، سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی است.