درباره طرح

طرح حفاظت از تالاب های ایران

طرح حفاظت از تالاب¬های ایران در همکاری بین دولت ایران (سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران)، صندوق تسهیلات محیط¬زیست جهانی (GEF) و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) از سال 2005 شروع و با هدف کاهش یا حذف دائمی تهدیدات و به طور کلی پایداری و بقاء اکوسیستم‌های تالابی ایران فعالیت خود را در تالاب¬های منتخب و با اهمیت به عنوان سایت‌های نمونه اجرایی کرده است. طرح حفاظت از تالاب¬های ایران تلاش دارد تا تجربیات بدست آمده را در قالب معرفی رویکرد زیست¬بومی و استقرار یک سیستم مدیریتی جدید و فراهم کردن ساز و کارهایی قانونی برای اجرایی شدن آن به سایر تالاب¬های کشور گسترش دهد و آن را بعنوان مبانی استقرار یک شیوه مدیریتی جدید و جامع‌نگر برای تالاب‌های کشور معرفی کند.

پر واضح است همگام با استقرار رویکرد زیست‌بومی و تدوین برنامه مدیریت برای تالاب‌های کشور، توجه به پایش و ارزیابی به عنوان ابزاری برای حفاظت از موجودی و ارزش تالاب‌ها، درک صحیحی از شرایط موجود و استفاده عقلانی از آنها از طریق فرایندهای برنامه‌ریزی مدیریتی امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. بویژه در چند دهه اخیر که تخریب و از بین رفتن سیستم‌های بافر ساحلی به علت اثرات منفی فعالیت‌های انسانی و تغییرات شدید آب و هوایی، آسیب‌پذیری تالاب‌ها را افزایش داده و پیامدهای معنادار زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای جوامع محلی و ساکنین مناطق تالابی در پی داشته است. بر این اساس دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران تهیه و تدوین رویکردی به منظور ارزیابی آسیب‌پذیری رامسر سایت‌های ایران را در برنامه کاری سال 2017 خود قرار داد.